Slider4
Slider2
Slider3
SLider1

Vi räkna ut ditt energibehov hos oss!

Slider5

Seniorgym & seniorträning

Att styrketräna är extra viktigt desto äldre du blir, men det positiva är att det är aldrig för sent att börja. Även på äldre dar kan motion och styrketräning ha en positiv inverkan på din hälsa. Med en bra styrka och stabilitet kan vi röra oss och vara aktiva på ett funktionellt sätt. Detta kan vi träna oavsett ålder. Regelbunden träning ökar alltid kapacitet och prestationsförmåga. Erfarenheter och ny forskning visar hur positivt det är med styrketräning också för äldre. Studier är gjorda på människor som är ända upp till 96 år med positiva resultat och tydliga styrkeökningar. Det är aldrig för sent att börja träna.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG